Вкажіть ряд чисел, для обчислення їхнього середнього арифметичного.

Середнє арифметичне вказаних N чисел є таким:

Точність розрахунку:
Знаків після коми: 2

Середнє Формула обчислення середнього арифметичного: