Вкажіть ряд чисел, для обчислення їхнього середнього арифметичного.

Допустимі раціональні (неціли) числа з плаваючою дробовою точкою або комою. Тому, будь ласка, відокремлюйте числа пробілами, а не комами.

Середнє арифметичне вказаних N чисел є таким:

Точність розрахунку:
Знаків після коми: 2

Середнє Формула обчислення середнього арифметичного:

(число1 + число2 + число3) / кількість чисел.